15970451753

15970451753

Use in GIS apps

ArcGIS, QGIS or web apps can simply use this map with web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles are provided for quick access to processed maps.

Sign in to get links.

Metadata

Identifier

15970451753

Collection

flickr2

Description

Book: Försök till beskrifning öfver Sveriges städer i historiskt, topografiskt och statistiskt hänseende, efter de bästa tryckta källor samt med många tillägg

Publication date

1855

Creator

RUDBECK, Thure Gustaf Customs Officer

Physical size

151.5 × 141.7 cm